Mooda ve Son Trendler

Şişmanlık

  • 13 Kasım 2011
  • Şişmanlık için yorumlar kapalı
  • 2.907 kez görüntülendi.
Şişmanlık

Şişmanlık hem sağlık hemde estetik görünüm açısından önemlidir.. Şişmanların aşağıda belirteceğim hastalıklara yakalanma riski ise oldukça fazladır..

. Şeker Hastalığı
. Damar sertliği
. Kalp hastalıkları
. Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları
. Yüksek tansiyon
. Akciğer hastalıkları
. Duygusal ve sinirsel hastalıklar..

İdeal vücut ağırlığınızı hesaplamak içinse

Basit bir yöntemle şöyle hesaplayabilirsiniz..
Boy uzunluğunuzun son iki rakamı ideal vücut kilosu olarak kabul edilir.. Örnek : Boyunuz 1.70 ise ideal kilonuzda 70 kilo olmasıdır..
Bu ağırlığın %10 fazlası ve %10 eksiği normal kabul edilir, o halde boyu 1.70 olan bir kişinin ideal kilosu ise şöyle hesaplanır..
70 + 7 = 77 yada
70 – 7 = 63

Bu duruma göre; boyu 1.70 olan bir kişinin kilosu 63 ile 77 arasında olması normal olup bundan fazla olan kilolarda ise şişman, 63 ünden az ise zayıf sayılmaktadır…

Kadınların Boylarına Göre İdeal Kiloları

Boy Ağırlık
1.40 36 – 43
1.45 43 – 46
1.50 46 – 50
1.55 49 – 54
1.60 54 – 58
1.65 58 – 64
1.70 62 – 69
1.73 65 – 72
1.75 67 – 73

Erkekelrin Boylarına Göre İdeal Kiloları

Boy Ağırlık
1.60 57 – 64
1.65 61 – 69
1.68 64 – 71
1.70 67 – 73
1.73 69 – 75
1.75 71 – 77
1.78 73 – 80
1.80 74 – 83
1.90 84 – 96

Kaç Çeşit Şişmanlık Vardır ?

Ruhsal Sebeplerin Doğurduğu Şişmanlık

İnsanı fazla yemeye iten sebeplerin başında üzüntü, sıkıntı ve tedirginlik gelir.. Ruhsal bunalım geçirenlerin çoğu
yemekle avunur.. Böylecede sıkıntıdan eriyip tükenecekleri yerde şişmanlarlar.. Çünkü yemekle avunacaklarını sanırlar ve yerler, yedikçe de şişmanlarlar..

Hormon Bozuklukları

Özellikle Tiroid bezinin çalışmasında görülen aksaklıklar hormon dengesizliğine neden olur, bu durunda olanlar hiç bir şey yemeseler bile şişmanlarlar..

Soya Çekme

Bazı kimselerin şişmanlığı irsidir.. Bunlar için şişmanlık kaçınılmazdır. Ancak sıkı pehriz ve düzenli bir hayat kişilerin sıhhatli olmasını sağlar..

Şişmanlık İki Grupta Toplanabilir..

Hiperplastik Şişmanlık

Çocuklukta aşırı beslenenlerde yağ hücrelerinin sayısı fazladır, bu gruba girenlerin zayıflaması daha zordur…

Hipertrofik Şişmanlık

Yağ hücrelerinin sayısı artma ile değil de, yağ depolarının artması ile meydana gelen şişmanlıktır..Ergenlik yaşından sonra şişmanlayanlar bu gruba girer..

Şişmanlığın Tedavisi

Şişmanlık tedavisi gereken bir hastalıktır.. Başta gelen tedavi yöntemi ise rejim yapmaktır.
Şişmanlık tedavisinde özellikle günlük enerji ihtiyacının altında enerji veren veren bir liste düzenlenmesi ile işe başlanır ve bu liste uygulanır, böylelikle enerji bilançosu açık vermeye başlar, bilanço açık verince ise depolanmış enerji demek olan yağ dokularına baş vurulur.. Yağ dokuları erimeye başladığı zamanda, tedaviden beklenen sonuç alınmış olur…

Sağlıklı Günler…

Nihals~~